لیست فرکانس کانال های فارسی

قبلا عادت بر این بود که در اینجا لیست فرکانسها در یک جدول ارائه می شد. این روش البته ضعف های قابل توجهی داشت. یکی اینکه وضعیت کانال های ایرانی بسیار اسف انگیز و فاجعه بار است و روزی نیست که از قطع شدن  یا حارج شدن از سرویس یک یا چند کانال نشنویم. از این رو از این به بعد از سرویس بروز رسانی  King of sat - که بسیار مفید است- استفاده خواهد شد. شما کافیست بر روی لینک  کلیک کنید. لیست کانال ها و فرکانسهای به روز شده کانال های فارسی زبان بر روی ماهواره مورد نظر  به صورت جدول نشان داده می شود.

 

http://en.kingofsat.net/pos-13.0E_far.php

لیست کانالهای فارسی روی  Hotbird 13° E

http://en.kingofsat.net/pos-15W_far.php

لیست کانالهای فارسی روی   Telstar12  15° W

http://en.kingofsat.net/pos-7E_far.php

لیست کانالهای فارسی روی  Eutelsat W3A  7° E

 

 

** البته شما می توانید فهرست کانال ها و فرکانس ها را بر اساس دیگر زبان ها غیر از فارسی  و یا حتی دیگر ماهواره ها  جستجو کرده و در جدولی مشابه لیست نمایید. ولی اگر وقت اضافه ندارید به خودتان زحمت ندهید و بیخودی خودتان را در اقیانوس لیست کانال ها غرق ننمایید!